Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej kancelarii Celejowska.pl

 1. Administratorem strony internetowej Celejowska.pl oraz Państwa danych osobowych jest Barbara Celejowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Barbara Celejowska z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 10/16 lok 20, 00-590 Warszawa, e-mail: barbara@celejowska.pl. Wszelkie zapytania i oświadczenia prosimy składać na w/w adresy.
 2. Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawą prawna przetwarzania  jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpoczęcia korespondencji.
 4. Dane osobowe, których zachowanie jest potrzebne do zabezpieczenia interesów Administratora zostają archiwizowane i przechowywane do czasu wygaśnięcia takiego interesu, np. do momentu zakończenia postepowań́ cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych. 
 5. Przysługuje Państwu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi. 
 6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, 
 7. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody. 
 8. Skargę̨ dotyczącą̨ przetwarzania danych osobowych można złożyć́ do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień́ ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń́, które mogą̨ polegać́ na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać́ na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej. 
 10. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics należącego do przez Google Inc. („Google”) w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej ulepszania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać działanie Chatbota i prezentowaną przez niego ofertę.
 11. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
 12. Jeżeli nie chcą Państwo, by Państwa dane były pobierane w w/w sposób Google i przetwarzane przez Google, wystarczy pobrać i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout, jednakże taka wtyczka może upośledzić funkcjonowanie Chatbota. 
 13. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 14. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. 
 15. Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.
 16. Dane osobowe mogą̨ być́ przekazywane (powierzone) następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, marketingu, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.