Prawa autorskie

Dla dużej liczby korzystających z Internetu, stanowi on źródło wolnego dostępu do wszelkich informacji. Postawa ta, w połączeniu z powszechnym dostępem do Internetu powoduje, że coraz częściej dochodzi w nim do łamania praw autorskich. Naruszeń tycz często nieświadomie – dokonują e-przedsiębiorcy, którzy wykorzystują na swoich stronach internetowych, lub profilach na portalach społecznościowych utwory (np. grafiki) ściągnięte z innych stron. Działania takie często są spowodowane brakiem świadomości tego, że stanowią one naruszenie prawa. Z drugiej strony – przedsiębiorcy, których prawa autorskie są narażone na naruszenie nie zawsze umieją się przed nim zabezpieczyć.

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną związaną z ochroną własności intelektualnej. Doradzamy w kwestii wyboru odpowiedniego reżimu ochrony w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, przygotowujemy umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne, oraz umowy o poufności, chroniące tajemnice przedsiębiorstwa.

E-Commerce

E-commerce do jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Ogromy potencjał tego rynku sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozszerzenie działalności gospodarczej na pola dostępne w Internecie. Poza najprostszą formą takiej działalności – sprzedażą, przy wykorzystaniu Internetu przedsiębiorcy często zawierają również inne umowy ze swoimi klientami – takie jak umowy o świadczenie usług, czy przeniesienie praw autorskich. Pomimo coraz większej popularności rynku e-commerce, przedsiębiorcy nadal posiadają znikomą świadomość prawa, które ich obowiązuje. Swoją wiedzę czerpią często z rozwiązań zaobserwowanych u innych, już działających w branży, co prowadzi do naruszeń prawa, mogących skutkować dolegliwymi sankcjami. Dodatkowe utrudnienia związane są z faktem, że na tym specyficznym rynku prawo nie zawsze nadąża za technologią i praktykami przedsiębiorców, którzy często nie znają swoich obowiązków względem klientów.

W naszej Kancelarii, oferujemy e-przedsiębiorcom kompleksową obsługę, pozwalającą na szybki, bezpieczny rozwój. Świadczymy usługi związane z bieżącą obsługą prawną, doradztwem podczas negocjacji i w zakresie zawierania umów przy wykorzystaniu Internetu oraz związanych z korzystaniem z niego, (w szczególności umów licencyjnych, know-how, przeniesienia praw autorskich, umów pomiędzy właścicielami start-upów i inwestorami). Zapewniamy skuteczną ochronę prawną przed naruszeniem praw e-przedsiębiorców, oraz pomagamy im stworzyć optymalny model działania. Z każdym z naszych klientów wypracowujemy indywidualną formę współpracy, w zależności od rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, oraz doświadczenia, jakie posiada w branży e-commerce. Pomagamy w uruchomieniu e-przedsiębiorstwa, w stworzeniu bezpiecznych relacji z kontrahentami i klientami, oraz konstruujemy umowy outsourcingu procesów e-commerce z zewnętrznymi dostawcami usług.

Start-Up

Zarówno w Polsce – jak i na całym świecie coraz większe znaczenie w biznesie zdobywają start-upy, czyli młode firmy lub organizacje, często poszukujące inwestorów. Zazwyczaj taka działalność rozpoczyna się od dobrego pomysłu, który następnie należy ubrać w odpowiednią formę prawną, oraz sprawnie realizować.

Nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw potrzebom właścicieli start-upów od początku ich powstania - zapewniając ochronę prawną pomysłu klienta, poprzez negocjacje z inwestorami i przygotowywanie odpowiednich umów, aż do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Profesjonalna pomoc prawna pozwoli na minimalizowanie ryzyka związanego z rozpoczynaniem własnej działalności biznesowej przez twórców start-upów, a elastyczne warunki współpracy zapewnią komfort na każdym etapie realizacji pomysłu.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, e-przedsiębiorca często zobowiązany jest do posiadania i udostępnienia klientom regulaminu, określającego warunki, na których zawierane są umowy między nim a kontrahentem (którym przeważnie jest konsument). Nagminną praktyką staje się kopiowanie regulaminów z innych sklepów, bądź portali internetowych, niepodawanie informacji wymaganych przez przepisy, stosowanie klauzul niedozwolonych, oraz nie aktualizowanie już sporządzonych regulaminów. Powyższe zaniedbania przedsiębiorców mogą powadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak kary nałożone przez UOKiK.

W naszej Kancelarii pomagamy klientom sporządzić regulamin, który w optymalny sposób będzie ochraniał ich interesy, nie naruszając jednocześnie przepisów prawa. W ramach kompleksowej obsługi prawnej dokonujemy regularnej aktualizacji sporządzonych regulaminów, eliminując ewentualne klauzule niedozwolone.

Szkolenia

Prowadząc dynamicznie działające przedsiębiorstwo, jego właściciel nie zawsze ma czas i możliwości nadzorować wszystkie działania swoich pracowników. Zdarza się, że sytuacja biznesowa wymaga szybkiej reakcji ze strony pracownika, bez możliwości przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z szefem, nie wspominając już o uzyskaniu opinii prawnej. Pokłosiem tego typu zdarzeń bywają naruszenia praw, do których dochodzi jedynie w wyniku braku znajomości przepisów przez pracowników przedsiębiorcy. Najczęstszymi tego przykładami są treści umieszczane w mediach społecznościowych bez odpowiednich zgód ich autorów, czy też naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację wizerunku bez zgody jego właściciela.

W celu uniknięcia kłopotów spowodowanych brakiem wiedzy o obowiązujących przepisach, proponujemy naszym Klientom przystosowane do ich indywidualnych potrzeb szkolenia. Przygotowane przez nas zajęcia pozwalają na przyswojenie podstawowych zasad obowiązujących w danej dziedzinie prawa w sposób przystępny, na interesujących przykładach.